FOU Logotyp

Välkommen till FoU i Sörmland!

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för länets kommuner och regionen. Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper, vilket är samma målgrupper som ingår i Länsstyrgruppens uppdrag. Bland annat driver vi just nu Sörmlands uppstartsarbete med det nationella projektet Nära vård.

>Alla aktiviteter

news image Nya medarbetare

Sanna och Ali - nya medarbetare på FoU i Sörmland

I början av januari välkomnade vi två nya medarbetare, Sanna Tiikkaja och Ali Hassan. Sanna är forskningsledare och kommer i huvudsak att arbeta med processer kring evidensbaserade insatser inom socialtjänsten.

Ali är statistiker och ansvarar för att planera, genomföra och analysera enkätresultat i både kvantitativa och kvalitativa studier.

>Läs mer om Sanna och Ali

Läs mer >>
news image NY ARTIKEL

Egenmonitorering som arbetssätt hos multisjuka äldre personer

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. En utmaning är den demografiska utvecklingen som med all sannolikhet kommer att leda till ett framtida ökat vårdbehov. I dagsläget lever cirka 60 procent av alla över 85 år med två eller fler kroniska sjukdomar. Därför finns ett stort behov att hitta nya, säkra och effektiva sätt att jobba med hälsa och sjukdom i framtiden. >Läs mer

Läs mer >>
news image FoU-podden

Tillsammans för unga vuxna

I det här avsnittet berättar Andreas Dahlström och Maria Ulvenhag om utvecklingsarbetet Tillsammans för unga vuxna, som de är projektledare för. Det handlar om att genom bland annat samverkan förbättra vården för unga vuxna, 18-29 år, som mår dåligt. >Läs mer och lyssna

Läs mer >>
news image Rapport

Pilotprojekt om gemensamt tiomånadersbesök

Medarbetares upplevelser och erfarenheter av ett pilotprojekt i tre kommuner i Region Sörmland- In förande av ny form för samverkan mellan folktandvård och barnhälsovård. >Läs rapporten

Läs mer >>
news image Arrangemang

Snart dags för forskardag - Nära vård

Den 9 februari genomför vi vår stora forskardag – Nära vård och många intressanta föreläsningar. Det finns fortfarande ett fåtal platser kvar, och först till kvarn gäller. Notera att anmälan är bindande och att det inte längre går att avanmäla sig utan kostnad. >Läs mer och anmäl här

Läs mer >>

>Alla nyheter