FOU Logotyp

Välkommen till FoU i Sörmland!

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för länets kommuner och regionen. Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper, vilket är samma målgrupper som ingår i Länsstyrgruppens uppdrag. Bland annat driver vi just nu Sörmlands uppstartsarbete med det nationella projektet Nära vård.

>Alla aktiviteter

news image FoU-podden

Poddavsnitt om Sociala robotar

Vad är en social robot? Varför finns de? Och hur används de inom äldrevården? Det här är några frågor som besvaras i det här avsnittet av FoU-podden. Våra deltagare denna gång är forskarna Marcus Persson, David Redman och Anna Åkerberg. De berättar också om ett forskningsprojekt som handlar om sociala robotar , vårdpersonalens kompetens och om användandet av sociala robotar i verksamheten. Forskningsprojektet är finansierat av AFA försäkringar och är precis på väg att avslutas. >Länk till alla avsnitten

Läs mer >>
news image Nya uppdrag

Fyra nya uppdrag till FoU i Sörmland

Under 2023 startar fyra nya uppdrag på FoU i Sörmland; Utvecklings- och forskningsprojektet Fallprevention, Forskningsprojektet Psykisk ohälsa hos äldre, utvecklingsarbetet Socialtjänstens insatser och utvecklingsprojektet Forskningsföreträdare. Vi har även rekryterat nya medarbetare som så småningom kommer att delta i dessa arbeten. >Läs mer på projektsidan

Läs mer >>
news image FoU-podden

Podd från Forskardag - Nära vård i Sörmland

Det här avsnittet spelades in under den forskardag, med temat Nära vård i Sörmland, som vi genomförde den 9 februari 2023. I avsnittet får du höra korta intervjuer och ljudklipp med många av de deltagande föreläsarna; Mattias Damberg & Johnny Pellas, Micael Dahlén, Ulrika von Thiele Schwarz, Petri Olivius, Marina Arkkukangas, Karin Strömqvist Bååthe och Kitty Lassinantti och Anna-Lena Almqvist.. >Länk till alla avsnitten

Läs mer >>
news image FoU-podden

Yrkesresan - barn och unga

Det här avsnittet handlar om Yrkesresan – en rikstäckande utbildningsinsats för nyanställda inom vård och omsorg. Med i avsnittet är huvudansvarig för Yrkesresan i vår region, tre av kursledarna och även  några av kursdeltagarna. >Länk till alla avsnitten

Läs mer >>
news image Nya medarbetare

Sanna och Ali - nya medarbetare på FoU i Sörmland

I början av januari välkomnade vi två nya medarbetare, Sanna Tiikkaja och Ali Hassan. Sanna är forskningsledare och kommer i huvudsak att arbeta med processer kring evidensbaserade insatser inom socialtjänsten.

Ali är statistiker och ansvarar för att planera, genomföra och analysera enkätresultat i både kvantitativa och kvalitativa studier.

>Läs mer om Sanna och Ali

Läs mer >>

>Alla nyheter