FOU Logotyp

DiAS: Digital Alkoholprevention i Sörmland


Sedan i slutet av maj driver NVD ett forskningsprojekt tillsammans med åtta sörmländska kommuner som provar ett digitalt system för alkoholmonitorering. Under sex månader testas produkten i den kommunala öppenvården för personer som har en beroendeproblematik till alkohol. Målet är att NVD under våren 2020 ska kunna publicera preliminärt resultatet från testet.


Produkten är inte en behandlingsform utan fungerar som stöd till befintlig behandling av alkoholmissbruk. De klienter som använder produkten, blåser i en digital alkoholmätare tre gånger om dagen samtidigt som de tar en selfie med en särskild behandlingstelefon.

Värdet från mätaren samt bilden skickas sedan till en webbportal som bara klienten behandlare kan se. Till webbportalen skickas också svar på de måendefrågor som klienten besvarar varje dag. Utifrån svaren och nykterhetstestet genererar systemet sedan grafiska kurvor där behandlaren ska kunna se om och agera innan klienten är på väg in i ett återfall. Förhoppningen är att systemet dels ska kunna hjälpa klienten att hålla sig nykter men också att behovet av antalet fysiska möten mellan klient och behandlare ska minska.

Under testperioden samlar NVD in data genom enkäter, intervjuer och fokusgrupper med såväl klienter som behandlare. Även systemet samlar in data som är värdefullt för studien. När testperioden är över kommer NVD att sammanställa och analysera data för att sedan ge värdefull återkoppling till länets kommuner. Studien kommer också att utmynna i en eller ett par forskningsartiklar.

Kontigo Care AB levererar produkten och står för teknisk support under testperioden.