FOU Logotyp

Uppföljning av digitala vårdtjänster - ny rapport från SocialstyrelsenHur vet vi att digitala vårdtjänster och artificiell intelligens (AI) har önskad effekt och att brukarna är nöjda med den digital transformationen? I början av 2019 gav regeringen i uppdrag åt Socialstyrelsen att utreda den frågan och nu är rapporten klar.

Socialstyrelsens generaldirektör, Olivia Wigzell, inleder rapporten med att beskriva AI som nästa stora tekniksprång. Inom hälso- och vårdsektorn finns stora möjligheter till utveckling av nya AI-stödda tjänster och det pågår mycket forskning på området, men de funktioner som är i drift är ännu få. Utredaren Dick Lindberg föreslår därför ett antal indikatorer och mätetal för att nationellt kunna följa utvecklingen av digitala tjänster:

 • Andelen patienter som fått en medicinsk bedömning inom tre dagar i
  primärvård, distansbesök (Väntetidsdatabasen, SKL2).

 • Andelen patienter som fått en medicinsk bedömning inom tre dagar i
  primärvård, besök (Väntetidsdatabasen, SKL).

 • Andelen personer i befolkningen som har stort förtroende för digitala
  vårdbesök (Hälso- och sjukvårdsbarometern, SKL).

 • Andelen personer i befolkningen som har stort förtroende för
  1177/Vårdguidens e-tjänster (Hälso- och sjukvårdsbarometern, SKL).

Rapporten riktar sig i första hand till regeringen, men kan vara intressant även för myndigheter och andra aktörer inom digitalisering av offentlig sektor. Rapporten i sin helhet hittar du här: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-10-6431.pdf