FOU Logotyp

Nätverk för stöd i uppföljning och analys

FoU i Sörmland är en länk mellan Sörmland och den nationella kunskapsstyrningen inom socialtjänstens område. Inom individbaserad systematisk uppföljning deltar FoUiS i ett nationellt nätverk och samlar ett regionalt nätverk. Två utvecklingsledare från FoUiS är utsedda av den regionala stödstrukturen i länet att vara representanter i nätverket.

De regionala representanterna är en del av den nationella kunskapsstyrningen inom systematisk uppföljning och

  • företräder kommunerna och den regionala samverkans- och stödstrukturen i länet
  • ansvarar för att ta tillbaka och förankra principiellt viktiga frågor med den regionala samverkans- och stödstrukturen i länet
  • ansvarar för att sprida vidare information från SKR till kommunerna och den regionala samverkans- och stödstrukturen i länet
  • ansvarar för ett sörmländskt nätverk med utsedda representanter från alla kommunerna

Nationellt nätverk

Syftet med det nationella nätverket är att vara ett forum för information och inspiration samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de regionala samverkans- och stödstrukturerna och SKR. Det handlar om frågor som rör regionalt stöd till kommunerna i användningen av Öppna jämförelser (ÖJ) och andra nyckeltal för uppföljning, analys och kunskapsutveckling som syftar till förbättringsarbete inom socialtjänsten.

Mer information om SKR:s arbete med systematisk uppföljning hittar du på: skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/uppfoljningsocialtjansten

Regionalt nätverk

Nätverket består av utsedda representanter från socialtjänster i Sörmland och har två träffar per termin. På träffarna diskuterar kommunerna de lokala förutsättningarna för individbaserad systematisk uppföljning och analys.

Träffarna sker kort efter möten med det nationella nätverket för individbaserad systematisk uppföljning för att utvecklingsledarna ska ha aktuell nationell information. Efter det regionala mötet lyfts eventuella reaktioner på materialet samt sörmländska utvecklingsfrågor till SKR:s utvecklingsledare.

Ett annat syfte är att genom stöd och inspiration vara en hjälp till SU-team i deras arbete med systematisk uppföljning på individnivå

Ali Hassan

Statistiker

E-post: ali.hassan@fou.sormland.se
Mobil: 076-792 06 74

Lina Larsson

Forskningsledare/Utvecklingsledare

E-post: lina.larsson@fou.sormland.se
Mobil: 076-949 63 64