FOU Logotyp

Fyra livsviktiga föreläsningar

Region Sörmland och kommunerna i Sörmland bjuder in till fyra livsviktiga digitala föreläsningar 2023 och 2024. Tid för samtliga föreläsningar är 18.00-19.30. Läs mer i respektive inbjudan. (Tre av dem har redan tagit plats)

Livsviktiga snack – Rusta ditt barn för livet

Du får kunskap om hur du kan prata med barn och unga om deras mående. Vi går igenom skyddsfaktorer, psykiska besvär, barns utveckling samt verktyg och tips för samtal.

Våga Fråga

Lär dig hur du kan agera om du misstänker att någon i din närhet har det svårt. Du får också tips på hur du kan upptäcka psykisk ohälsa och vad du kan göra för att rädda liv.

Livsviktiga snack, den 31 januari 2024 - anmäl senast 29/1

FB_banner_livsviktigasnack_bararubrik.png

Våga fråga, den 23 januari 2024 - Genomförd och går inte att anmäla sig till

FB_banner_vågafråga_bararubrik (002).png