FOU Logotyp

Evikomp 2.0 – medforskning av insats för kompetensutveckling inom äldreomsorgen

FoUiS genomför, i samarbete med FOU Centrum i Linköping, en undersökning av Evikomp: en digitallärplattform med syfte att initiera arbetsplatslärande och kompetensutveckling hos medarbetare/vid arbetsplatser inom verksamheter inom kommunal äldreomsorg (för mer information om Evikomp, se: EVIKOMP - linkoping.se)

Undersökningen sker genom för- och eftermätning (webenkät) av de medarbetare som påbörjade deltagande i Evikomp under hösten/vintern 2021–2022. Det första mättillfället genomfördes under medarbetarnas uppstartsperiod (oktober 2021 – januari 2022) och ett uppföljande mättillfälle är planerat att genomföras i slutet av sommaren 2022. Insamlade data vid för- och eftermätning kommer att samköras med registrerade uppgifter från den digitala läroplattformen (ex. genomförd utbildning, tid i lärplattformen) och planerat fokus för analys är förändring på arbetsplatsnivå.

Undersökningens frågeställningar är om utbildning och deltagande i lärplattformen Evikomp 2.0 bidrar till:

  • Kompetensutveckling och lärande på individnivå och/eller arbetsplatsnivå?
  • Att medarbetare tänker, känner och gör annorlunda i sitt arbete?
  • Attraktiva arbetsplatser?

 

 

PROJEKTDETALJER

Projekttyp Forsknings- och utvecklingsprojekt

Projektperiod: 2021 -2022

Kontaktpersoner:

Anna Åkerberg
anna.akerberg@fou.sormland.se
073-950 82 92

Martin Geisler
martin.geisler@fou.sormland.se
Tel 073- 950 82 89