FOU Logotyp

Fallprevention i samarbete med civilsamhället

Fall och fallskador är ett stort samhällsproblem och innebär både mänskligt lidande och stora kostnader. Vi behöver vända trenden och involvera dem som är mest utsatta för dessa olyckor. Men hur ska vi göra det? 

I januari startar vi en forskningsstudie som ska testa och utvärdera erfarenheter och effekter av att leda, och att delta i, ett anpassat grupp-baserat fallpreventionsprogram.

Forskargruppen och ordförandena från de fyra pensionärsföreningarna i Sörmland (SPF, SKPF, RPG och PRO) startade med en informationsträff i november, och kommer nu att rekrytera minst tio personer från pensionärsföreningarna till ledarutbildningen som startar i januari.

Gruppbild från deltagare i fallfitness-projektet

De utbildade ledarna ska under våren parvis leda träningsgrupper med tio deltagare i varje grupp. Tanken med detta ”train the trainer- upplägg” är att i samarbete med civilsamhället få till ett tidigt förebyggande arbete.

De första 100 personerna som anmäler intresse att delta i gruppträningen randomiseras sedan till antingen en träningsgrupp eller en kontrollgrupp (en grupp som får vänta med att få ta del av träningen tills studien är avslutad).

Specifika mål med projektet är:

  1. Att testa programmet för effekter gällande; styrka, balans, livskvalitet, rädsla för att falla, fallteknik och fallfrekvens
  2. Att undersöka erfarenheter och upplevelser hos de utbildade ledarna samt deltagarna i interventionen
  3. Att undersöka förutsättningar för implementering och långsiktig systematisk uppföljning av fallpreventiv träning i pensionärsföreningarna
  4. Att utforska möjligheten att skala upp programmet genom att utvärdera ”train the trainer-konceptets” effektivitet, acceptans och ledarkompetens.

Fallpreventionsuppdrag

Projektet är en del av det övergripande uppdraget att arbete med fallprevention under 2023 och 2024. Läs mer om fallpreventionsprojektet

Forskargruppen

Forskargruppen består av Marina Arkkukangas från FoU i Sörmland, Michail Tonkonogi från Högskolan Dalarna och FoU i Sörmlands doktorand Karin Strömqvist Båthe.