FOU Logotyp

Betydelsen av job crafting för kompetensutveckling och förbättrad arbetsmiljö inom kommunal vård och omsorg

FoUiS genomför, i samarbete med FOU Centrum i Linköping, forskningsprojektet ”Betydelsen av crafting för kompetensutveckling och förbättrad arbetsmiljö inom kommunal vård och omsorg”. Forskningsprojektet finansieras genom ett anslag av AFA Försäkring (dnr 220191).

Syfte och genomförande

Projektet genomförs under åren 2023–2026 och syftar till att bidra med kunskap om de effekter som kompetensutvecklingsinsatser har inom kommunal vård och omsorg. Projektet har särskilt fokus på om och hur dessa insatser stärker medarbetare och arbetsplatser och påverkar i vilken grad man genom olika strategier och beteenden hanterar, anpassar och utvecklar sitt arbete och sin arbetssituation (så kallad job crafting).

Projektet undersöker de kompetensutvecklingsinsatser som medarbetare och arbetsplatser tar del av genom sitt deltagande i EVIKOMP, den modell för kompetensutveckling i kommunal vård och omsorg som utvecklats och bedrivs i regis av FOU Centrum i Linköping.

Projektet samlar in data via webenkäter som administreras genom EVIKOMP:s digitala lärplattform och som sammankopplas med registrerade uppgifter om genomförda kompetensutvecklingsinsatser. I projektet planeras fyra upprepade mätningar via webenkäter.

Projektet har prövats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten (dnr: 2023-03645-01).

Status just nu

Vi genomförde den första datainsamlingen under hösten 2023 och är nu (våren 2024) inne i den andra datainsamlingen, som tillsammans med den fösta kommer att utgöra basmätning.

Länkar:

Forskning: 34 miljoner till forskning om arbetsmiljö och hälsa — Afa Försäkring — #afaforskning (afaforsakring.se)

EVIKOMP - linkoping.se

Suntarbetsliv - Job crafting, så kan du utveckla ditt arbete

 

 

PROJEKTDETALJER

Projekttyp Forskningsprojekt

Projektperiod: 2023 -2026

Kontaktpersoner:

Martin Geisler
martin.geisler@fou.sormland.se
Tel 073- 950 82 89

Anna Åkerberg
anna.akerberg@fou.sormland.se
073-950 82 92