FOU Logotyp

Stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst

Hur tas forskning och forskningsresultat tillvara i en förvaltning så att det kommer till nytta? Vilka behov finns gällande satsningar på forskning? Och hur kopplas allt detta till uppsatta mål?

För att svara på just dessa frågor rekryterade Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun två forskningsledare från FoUiS i början på 2023.

Det är väl känt att det finns stora utmaningar med att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, på olika nivåer inom socialtjänsten. Kommuner uppmuntras nationellt att satsa på forskning och många olika projekt genomförs runt om i landet. Men hur dessa kopplas till utmaningar, behov och kort- och långsiktiga mål är inte alltid helt tydligt i alla led.

Personer jobbar med statistik

En del av forskningsledarnas arbete har under året handlat om att påbörja arbetet med att skapa en modell för ett strukturerat arbete kring mål- och behovsstyrd forskning. Ett exempel på det är att genom en forskningsportfölj strukturera arbetet så att de initiativ som görs är kopplade till relevanta och prioriterade politisk uppsatta mål.

Eftersom det även finns behov av att se över hur forskningsresultat blir praktiskt tillämpbara har forskningsledarna även påbörjat ett arbete för att säkerställa:

  • att forskningsinitiativ är kopplade till politisk uppsatta kort- och långsiktiga mål
  • att ge nulägesbeskrivningar och riktningar för prioriteringar
  • att tillvarata resultat och ge stöd vid exempelvis implementering och även de-implementering

Arbetet med modellen av ett strukturerat arbete kring mål- och behovsstyrd forskning kommer att fortsätta under 2024.

>Om uppdraget