FOU Logotyp

Utvärdering Psykisk hälsa och suicidprevention

Här kan du skriva in dina synpunkter på området psykisk hälsa och suicidprevention i den webbaserade introduktionsutbildningen. Dina synpunkter är viktiga för oss!

Tillbaka till områdena i introduktionen

Marie Wallin

Utvecklingsledare

E-post: marie.wallin@regionsormland.se
Mobil: 076-7818876