FOU Logotyp

FoU-bloggen

Välkommen till FoU-bloggen! Bloggen är pausad för tillfället, men kommer kanske till liv igen så småningom.

Det primära syftet med FoU i Sörmlands blogg är att erbjuda intresserade i länet korrekt och aktuell omvärldsbevakning. Omvärldsbevakningen omfattar regionala, nationella och internationella perspektiv. I vissa inlägg berättar vi om vår egen verksamhet, i andra inlägg berättar vi vad som händer inom våra områden i vår omvärld. Det innebär inte att FoU i Sörmland står bakom, stöder eller tar ställning kring allt innehåll som delas i bloggen.

>Tillbaka till de senaste inläggen

news image

FoU-bloggen önskar glad sommar!

Under juli och början av augusti kommer de flesta av oss vara lediga, därför tar FoU-bloggen en paus. Vi önskar er en härlig, vilsam och fin sommar!

Vi ses igen i höst!


 Publicerat den 28 jun 2023
Läs mer >>
news image

Vad krävs för en god och nära vård inom LSS?

Göteborgsregionen har nyligen publicerat en förstudie som handlar om behovet av nära vård för vuxna personer med LSS-insatser i Göteborgsregionen. Vilka utmaningar och utvecklingsområden finns för att denna grupp ska få en god och nära vård? >Läs mer


 Publicerat den 08 jun 2023
Läs mer >>
news image

Börjar utvecklingen av välfärdsteknik och e-hälsa stanna av?

I dagarna publicerade Socialstyrelsen sin årliga rapport “e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2023 – Uppföljning av den digitala utvecklingen i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård”. Sammanfattningsvis och jämfört med föregående år, visar uppföljningen på vissa ökningar/framgångar, men den visar också på att utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna är ojämn och har avstannat eller till och med gått ett par steg bakåt inom vissa områden. . >Läs mer


 Publicerat den 01 jun 2023
Läs mer >>
news image

Natur och hälsa – finns det något samband?

Våren och sommaren är här med längre dagar och varmare väder och många av oss tar chansen att vara utomhus mer. Men är det ett bra för hälsan att vara ute i naturen? >Läs mer


 Publicerat den 26 maj 2023
Läs mer >>
news image

Vi har banat väg för omställningen i Sörmland!

Den 11 maj slutrapporterade vi det tvååriga uppdraget FoU i Sörmland har haft för att stödja omställningen till en nära vård. Temat för dagen var Nära vård igår, idag och imorgon. >Läs mer


 Publicerat den 05 maj 2023
Läs mer >>
Kategorier
Kurs Kompetensutveckling Hälsa Träning Teknik Digitalisering Bloggen NVD Välfärdsteknik Infrastruktur Offentlig sektor Samordning Föredrag Temadag Tips Äldreomsorg Forskning Missbruk Projekt Utvärdering SKL socialtjänsten mässa poddcast föreläsning Robotar VR Skärmtid Implementation Depression Självhjälp FN-rapport Välfärdsstaten Socialstyrelsen Uppföljning Primärvård Beställarnätverk IFO App Fallprevention Kameratillsyn Utredning Äldresomsorg Sjukvård Hjälpmedel Innovation Testbädd Visningsmiljö Utbildning Vision e-hälsa 2025 Inkludering Utanförskap Debatt Evidens Webbutbildning Covid-19 Distansmöten Film Seniorer Eskilstuna Modellkommun Regeringen SKR Välfärden Delaktighet Kunskap funktionshinder inspiration testmiljö öppet hus Nätverk Samverka Webbplats Äldre Kommun e-hälsa Fallstudier Lärdomar Nyttoeffekter Nyhetsbrev Framtid Omsorg Vård Nationell strategi Enkät Hälso och sjukvård Rapport åsikter Norden Vård och omsorg ehälsomyndigheten Psykisk hälsa FoU Omvärldsbevakning Hälsofrämjande Pandemi arbetssätt Effekter e-tjänster Exempel Nytta verktyg Kompetenscenter välfärdsteknik Förändringsarbete Guide Förändringsledning Forte Ombud Region Informationssäkerhet KLASSA FoU-bloggen Näravård Våldsutsatthet Riktlinjer Nära vård Brukarinflytande Forummetoden Folkhälsa Stimulansmedel Ensamhet Liv&HÄlsa Barn och unga forskardag kreativitiet RSS Kvinnofrid Miljö etik etikprövning invånare Medborgare Sörmland kunskapsstöd personcentrerad Vårdihemmet digitaliseringsstrategi vägledning ehälsa Omställning Slutkonferens FaR Friskvård Natur LSS