FOU Logotyp

Börjar utvecklingen av välfärdsteknik och e-hälsa stanna av?

I dagarna publicerade Socialstyrelsen sin årliga rapport “e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2023 – Uppföljning av den digitala utvecklingen i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård”.

Sammanfattningsvis och jämfört med föregående år, visar uppföljningen på vissa ökningar/framgångar, men den visar också på att utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna är ojämn och har avstannat eller till och med gått ett par steg bakåt inom vissa områden.

En nattillsynskamera står på en byrå i ett mörkt rum från Adobe stock

Jämfört med föregående år ses en positiv trend när det gäller att göra utvärderingar av effekterna av välfärdsteknik och att göra nyttoanalyser innan införande. Resultaten visar också att ett ökat digitalt stöd riktas till personalen, exempelvis i form av planeringsverktyg, och en ökning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete kring välfärdsteknik.

Rapporten visar att tillgången till välfärdsteknik är ojämlik och att det finns skillnader mellan olika kommuner, men även inom samma kommun mellan olika verksamhetsområden och mellan olika tekniker. Exempelvis är välfärdsteknik fortfarande vanligare inom äldreomsorgen än inom funktionshinderomsorgen.

De tekniker som ökat mest är exempelvis stöd för digitala inköp, för fysisk träning eller aktivering och för dagliga aktiviteter. Medan de tekniker som minskat mest inom funktionshinderområdet och den kommunala hälso- och sjukvården är digital tillsyn, passiva larm och GPS-larm. Framför allt för digital nattillsyn sågs en kraftig minskning jämfört med tidigare år.

Ett annat viktigt resultat i rapporten är att vissa tekniker, som till exempel läkemedelsfördelare och GPS-larm, ökar och anses vara implementerade i stora delar av landet, trots att de har lågt antal eller helt saknar användare.

Orsakerna till de negativa trenderna är i dagsläget oklara, men Socialstyrelsen hoppas kunna undersöka detta i framtiden.

Läs hela Socialstyrelsens rapport här: E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2023 (socialstyrelsen.se)