FOU Logotyp

FoU-bloggen

Välkommen till FoU-bloggen!

Det primära syftet med FoU i Sörmlands blogg är att erbjuda intresserade i länet korrekt och aktuell omvärldsbevakning. Omvärldsbevakningen omfattar regionala, nationella och internationella perspektiv. I vissa inlägg berättar vi om vår egen verksamhet, i andra inlägg berättar vi vad som händer inom våra områden i vår omvärld. Det innebär inte att FoU i Sörmland står bakom, stöder eller tar ställning kring allt innehåll som delas i bloggen.

>Tillbaka till de senaste inläggen

news image

Satsningar för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet

Ofrivillig ensamhet drabbar alla åldrar och är särskilt utbrett bland äldre över 85 år, det här påverkar både fysisk och psykisk hälsa och är därför en viktig del i regeringens treåriga satsning på folkhälsan. Flera projekt för ökat välmående hos äldre är redan på gång, bland annat på FoU i Sörmland, forskningscentret Nordregio och inom Nära vård.  


Läs mer >>
news image

Vill din kommun satsa på att utveckla välfärdstekniken inom äldreomsorgen? Nu har ni möjlighet att ansöka om stimulansmedel! 

En uppmaning till Sörmlands kommuner som särskilt vill satsa på att utveckla välfärdsteknik och digitala arbetssätt inom äldreomsorgen – ansök om stimulansmedel hos Kammarkollegiet. Enligt SKR har fortfarande cirka 40 av landets kommuner inte ansökt i år


Läs mer >>
news image

Omställning till en nära vård - kraftsamling för en bättre folkhälsa i Sörmland!  

Regeringen föreslår en mångmiljonsatsning för en mer tillgänglig och jämlik vård i hela landet, med stora satsningar på många olika områden. Hälsofrämjande och förebyggande arbete är i fokus i detta, inom Nära vård-arbetet och i många olika initiativ och projekt runt om i länet. Gemensamt kan vi kraftsamla för ökad folkhälsa!


 Publicerat den 24 nov 2022
Läs mer >>
news image

Forummetoden – metod för brukarinflytande testas i Sörmland

Forummetoden är en metod som kan användas inom psykiatriska verksamheter för patientinvolverad verksamhetsutveckling och ökat brukarinflytande. Sedan mitten av oktober har Uppdrag Psykisk hälsa, Region Sörmland, börjat införa och testa Forummetoden. Det finns idag inte någon forskning som ger evidens för forummetodens effekter. Därför känns det viktigt att FoU i Sörmland har fått i uppdrag att följa och utvärdera testningen av forummetoden i Sörmland.   Klicka för att läsa mer


 Publicerat den 10 nov 2022
Läs mer >>
news image

Utveckling av hälsofrämjande och förebyggande insatser för äldre

Med en snabbt åldrande befolkning finns ett stort behov av att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för kommuner och regioner. I Sörmland har kommunerna och regionen beslutat om att ett av två fokusområden inom Nära vård ska vara hälsofrämjande och förebyggande. Men hur kan hälsofrämjande och förebyggande arbete riktat till äldre personer i ordinärt boende utvecklas och nå fler i rätt tid? Och dessutom vara baserat på identifierade behov och tillgänglig kunskap samt utifrån verksamheternas mål och uppdrag? Klicka för att läsa mer


 Publicerat den 02 nov 2022
Läs mer >>