FOU Logotyp

EBP på andra FoU-enheter i Sverige

I Helsingborg driver Arbetsmarknadsförvaltningen, tillsammans med FoU Helsingborg, projektet Kunskapsresan. Det handlar om att göra EBP.  Medarbetare som deltagit har fått verktyg att i sitt yrkesutövande bättre kunna praktisera EBP och ett kunskapsbaserat arbete. Projekt har resulterat i en rapport. Rapporten handlar om hur Kunskapsresan gjort EBP och vad som krävs av organisationen för att ta till vara deltagarnas kunskapsutveckling, och skapa en systematisk kunskapsöverföring inom verksamheten. Här finns mer information och rapporten: >kunskapsresan rapport

I Stockholm finns ett forskningsprojekt om nyttan med evidens för brukaren. Det är ett samarbetsprojekt med FOU nu, FoU Nordväst, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Karolinska Institutet.

Flera FoU-enheter har sammanställning av vad Evidensbaserad praktik (EBP) betyder.

FoU Sjuhärad

FoU Västernorrland

FoU Välfärd Värmland