FOU Logotyp

Kunskapsstöd

Vill du vidareutbilda sig inom området EBP finns kurser flera universitet och högskolor. För aktuella kurser se på antagning

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) annonserar sina evenemang inklusive kurser här

FoUiS kan ge stöd i evidensbaserat arbete. Hör av dig till Lina Larsson för att diskutera vilket stöd vi kan ge.

Lina Larsson

Forskningsledare/Utvecklingsledare

E-post: lina.larsson@fou.sormland.se
Mobil: 076-949 63 64