FOU Logotyp

Evidensbaserat - statliga aktörer

Socialstyrelsens definition av evidensbaserad praktik: >Arbeta evidensbaserat

Kunskapsguidens beskrivning av evidensbaserad praktik: >Evidensbaserad praktik

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) utvärderar metoder som används inom socialtjänst och området funktionstillstånd/-hinder: >SBU utvärderar socialtjänsten och området funktionstillstånd/-hinder