FOU Logotyp

FoU-podden 2018

FoU-Podden tar upp ämnen och projekt som vi möter i vår verksamhet och finns där poddar finns, bland annat på Spotify, Podcaster, Podcast player, iTunes, Acast, TuneIn, Stitcher, LISTENNOTES och PODCASTS.com

OBS: FoU-podden publiceras vanligtvis två gånger per månad, men p g a det nya Coronaviruset kan publiceringarna bli mer sporadiska, i och med problem att få till inspelningstillfällen. Vi siktar dock på att publicera minst ett avsnitt i månaden.

Avsnitt 9, Hälsoundersökning av placerade barn

Cecilia Moore, utvecklingsledare för barn och unga, Ylva Tindberg, barn- och ungsomsläkare och barnhälsovårdsöverläkare, och Maria von Willingerode, barnutredare på socialtjänsten. De berättar om hälsoundersökning av placerade barn och om samarbetet mellan landstinget och Socialtjänsten när det gäller detta. Länken Cecilia refererar till är bruten. Du hittar dokumentet här. >Länk

Avsnitt 8, SIP - Samordnad individuell plan

Det åttonde avsnittet av FoU-podden handlar om SIP - Samordnad individuell plan. Liv Mannberg och Anita Segring berättar om vad en SIP är och hur FoU i Sörmland arbetar med det. Tre personer från verksamehterna berättar om sina erfarenheter av SIP. >Läs mer om SIP

Avsnitt 7, FoU Välfärds konferens

Det sjunde avsnittet av FoU-podden är en specialare. Det handlar om FoU Välfärds konferens, som FoU i Sörmland arrangerade den 19-20 september 2018. Årets tema var delaktighet.

Liv Mannberg och Elisabeth Björk Andersson, som deltog i arbetsgruppen för konferensen berättar om arbetet med konferensen. Vi får också höra några konferensdeltagare berätta om hur de arbetar med delaktighet.

Avsnitt 6, Sörmland aktiverar seniorer

Avsnitt 6 handlar om ett projekt för att testa om äldre kan bli mer aktiva med hjälp av ett aktivitetsarmband. Elisabeth Rindom, som lett projektet och Annika Skogsberg, som både varit drivande i projektet och själv deltagit i en av grupperna, berättar om sina erfarenheter av arbetet och vilka resultat de nådde. Så småningom kommer även projektrapporten att publiceras här på hemsidan. >Transkribering av avsnitt 6 (PDF)

Avsnitt 5, Tjänstedesign

Avsnitt 5 handlar om tjänstedesign. Forskningsledarna Katarina Wetter Edman och Lisa Malmberg berättar tillsammans med utvecklingsledaren Anita Segring om tjänstedesign. Vad är tjänstedesign? Vad arbeter FoUiS med inom området? De berättar även om goda exempel där det har fungerat bra och om nod för tjänstedesign som de just startat i Sörmland. Du kan läsa mer om tjänstedesign på >SKL:s sida och mer om Noden >här och även anmäla dig till nästa träff för noden >Transkribering av avsnitt 5 (PDF)

Avsnitt 4, Yrkeshandledning för nya socialsekreterare

I det här avsnittet av FoU-podden möter vi Fanny Marell, som handleder yrkeshandledning för nyutexaminerade socialsekreterare och Susanne Gregor som själv är deltagare i en av grupperna. de berättar bland annat om varför den här typen av yrkeshandledning behövs och hur det går till på träffarna. >Transkribering av podden PDF

Avsnitt 3, Psykisk ohälsa hos äldre

Vi möter Helena Forssell, utvecklingsledare FoU i Sörmland med fokus på, psykisk hälsa/ohälsa och äldre, och Tina Källberg, som varit närvårdskoordinator under många år och arbetat med samverkan i kommuner och landsting, bland annat med inriktning äldre och psykiatri. De berättar om sin undersökning av äldres psykiska hälsa och projektrapporten "Jag är av kött och blod" om äldres psykiska ohälsa. Du hittar rapporten här (pdf)

Avsnitt 2 Små barns trygghet

Andra avsnittet av FoU-podden handlar om en stödsamtalsmodell och små barns trygghet. Gäster är Ulla Beijer, forskningsledare vid FoU i Sörmland, AnnCriztin Welinder, socionom, Beroendemottagningen Vägen, Eskilstuna kommun och Helene Lillieborg, socionom, Mottagningsenheten IFO, Eskilstuna kommun. Om du vill veta mer om stödsamtalen, mejla info@fou.sormland.se så vidarebefordrar vi mejlet till den du vill komma i kontakt med.

Avsnitt 1 Fallprevention

I första avsnittet av FoU-podden berättar Marina Arkkukangas, som har doktorerat i vårdvetenskap och vår statistiker Hans Eriksson om fall och fallprevention. Bland annat handlar det om varför man faller, statistik runt fall, vad samhället gör, vad du själv kan göra för att undvika att skadas i fall och hur viktigt det är med träning.

Om du vill testa din balans, kan du ladda ned vårt Balanstestet (pdf) som Marina pratade om. Fler övningar kommer på sidan om Fallprevention.

Deltagare i podden 2018

Avsnitt 9, Ylva, Cecilia och Maria

Avsnitt 8, Anita och Liv

Avsnitt 7, Elisabeth och Liv

Avsnitt 6, Elisabeth Rindom och Annika Skogsberg

Avsnitt 5, Anita, Lisa och Katarina

Avsnitt 4, Susanne och Fanny

Avsnitt 3 Helena och Tina

Avsnitt 2: AnnCriztin, Helene och Ulla

Avsnitt 1: Hasse och Marina