FOU Logotyp

FoU-podden 2019

FoU-Podden tar upp ämnen och projekt som vi möter i vår verksamhet och finns där poddar finns, bland annat på Spotify, Podcaster, Podcast player, iTunes, Acast, TuneIn, Stitcher, LISTENNOTES och PODCASTS.com

OBS: FoU-podden publiceras vanligtvis två gånger per månad, men p g a det nya Coronaviruset kan publiceringarna bli mer sporadiska, i och med problem att få till inspelningstillfällen. Vi siktar dock på att publicera minst ett avsnitt i månaden.

Avsnitt 31, Digital fallprevention med en app

I det här avsnittet träffar vi Marina Arkkukangas och Roland Gustafsson som berättar om riskfaktorer för fall, varför det är viktigt att förebygga fall och hur man med digital hjälp kan minska sin risk för fall och samtidigt förbättra sin hälsa generellt. Marina pratar om fallförebyggande forskning och arbete och Roland berättar om egna erfarenheter, bland annat av appen Otago classic.

Ladda ned Otago Classic
M-otago.com
Äldres liv och hälsa i Mellansverige

Avsnitt 30, Psykiatrins dag - från tanke till handling

I det 30 avsnittet av FoU-podden möter vi arrangörerna av Psykiatrins dag Anna och Elisabeth, tillsammans med Karin och Petronella, som ingick i referensgruppen inför dagen. De berättar om planeringen av dagen och om dagens innehåll. Du får också höra några korta snuttar från dagens föreläsningar om t ex Braining, MatGlad, mindfulness och Eric Widlund. I slutet kommer också en uppmaning från socialstyrelsen till personer som jobbar med LSS eller får stöd via LSS om att skicka in synpunkter på >några frågor(länk).

>Braining >MatGlad >Anhörigcentrum >Mindfulness.se >Eric Widlund/Hjärnkoll
>Läs mer om Psykiatrins dag 2018 och ladda ned presentationer

Avsnitt 29, Att barnkonventionen blir lag, är det fake news?

I det 29 avsnittet av FoU-podden berättar Monica Gustafsson Wallin och Camilla Hesselbäck om vad det innebär att barnkonventionen blir lag - blir det ens någon skillnad, eller är det "fake news". De pratar också lite om vad verksamheterna kan göra för att arbeta med konventionen och implementera de nya riktlinjerna.

>SKL:s utbildningsmaterial
>Att samtala med barn (pdf)
>Bedöma barns mognad för delaktighet (pdf)

Om du vill veta mer kan du också kontakta Monica via monicagw64@gmail.com

Avsnitt 28, Digitalisering + IFO = Sant?

Avsnitt 28 av FoU-podden handlar om Digitalisering inom socialtjänsten och IFO. Är det möjligt att genomföra digitaliseringar inom IFO och varför är det lättare inom äldrevården? På plats i studion är Joakim Danielsson, kvalitets- och utvecklingschef på socialförvaltningen i Eskilstuna och Karl Schultz och Anna Åkerberg som ansvarar för Noden för välfärdsteknik och digitalisering på FoUiS. Med på telefon är Kalle Pettersson, bl a utvecklingschef på socialförvaltningen i Helsingborg. Eftersom Kalle spelas in via telefonen är ljudet lite sämre när han pratar. Vi ber om ursäkt för det!

>Välfärdsteknik och digitalisering på FoU i Sörmland
>Inspirationsdagen om digitalisering
>NVD-bloggen

Avsnitt 27, Metodutbildning - missbruk och beroende

I det 27 avsnittet av FoU-podden har vi besök av Christer Åkerlund och Carolina Björkman. De berättar tillsammans med Elisabeth Björk Andersson och Steve Wicks, som är med i en förinspelad intervju, om metoderna MI, HAP, ÅP och bedömningsinstrumentet ASI som används inom missbruks- och beroendevården.

>HAP >ÅP >ASI >MI >ADAD
>Metodguide för socialt arbete, Socialstyrelsen

Avsnitt 26, Anhöriga - så viktiga!

Det 26 avsnittet av FoU-podden handlar om anhöriga, vilka de är, vilket stöd de vill ha och om hur viktiga de är. I podden exemplifierar Eskilstuna kommun hur anhörigstödet ser ut hos dem. I andra kommuner i Sörmland är anhörigstödet organiserat på andra sätt, exempelvis har Katrineholms kommun redan byggt upp ett anhörigstöd till föräldrar med barn med funktionsnedsättning.

>Anhörigsidor FoUiS
>Anhörigcentrum
>Mindfulness.se
>RBU
>Chizofreniförbundet
>Om anhörigveckan 7-11 okt
>Katrineholms anhörigdag
>Anhörigstöd i Katrineholm
>Rådet för barns rätt som anhöriga/närstående

Avsnitt 25, Underlätta din vardag 3.0

Avsnitt 25 av FoU-podden handlar om Välfärdsteknik, vad det innebär och hur det ser ut i samhället idag. Fokus ligger på välfärdsteknik för äldre och på Välfärdsteknikmässan - Underlätta din vardag 3.0, som tar plats den 24 september på Smedjegatan 37 i Eskilstuna (Mälardalens högskola).

Deltagare i avsnittet är Christine Gustafsson, Stig-Håkan Nilsson, Karl Schultz och Björn Gudnason.

>Läs mer om välfärdsteknik
>Läs mer om Mässan

Avsnitt 24, Del 2 - Våld i nära relation

Det 24:e avsnittet av FoU-podden handlar om våld i nära relationer. Eftersom ämnet är så stort har vi delat upp podden in två delar. Det här är del 2, som i första hand handlar om RSS Kvinnofrid och Samverkan kring våld i nära relationer. Om du inte har hört första delen om ämnet, kan du lyssna på avsnitt 23 av FoU-podden.

Deltagare är Lina Larsson, Ing-Marie Andree, Elisabeth Björk Andersson, Daniel Eriksson och Therese Dolk.

>Länkar till kommunernas hemsidor

Avsnitt 23, Del 1 - Våld i nära relation

Det 23:e avsnittet av FoU-podden handlar om våld i nära relationer. Eftersom ämnet är så stort har vi delat upp podden in två delar. Del 1 handlar i första hand vad våld i nära relationer innebär och vem som utsätts.

Deltagare är Ing-Marie Andree, Therese Dolk och Daniel Eriksson, som även berättar om hur de arbetar med våld i nära relationer på sina respektive arbetsplatser. I avsnittet medverkar också Lina Larsson och Elisabeth Björk Andersson. De kommer att höras mer i del 2 av podden om våld i nära relationer, som har mer fokus på RSS kvinnofrid och samverkan.

NCK - Nationellt centrum för kvinnofrid, Länsstyrelsen - Mäns våld mot kvinnor, Fler länkar hittar du på vår sida om RSS Kvinnofrid

Avsnitt 22, EBP, Evidensbaserad Praktik - alltid lika viktigt

I det 22 avsnittet av FoU-podden berättar Liv Nordström och Lina Larsson från FoU i Sörmland om evidensbaserad praktik - vad det är, vad som krävs för att kallas evidensbaserad praktik, varför det är viktigt och när det bör användas. Läs mer på >Vår hemsida, >Kunskapsguiden, >vardanalys.se, >sbu.se

Avsnitt 21,Nod för tjänstedesign - samverkan för användarens bästa

Det 21 avsnittet av FoU-podden handlar om noden för tjänstedesign. Om du är osäker på vad tjänstedesign innebär, börja med att lyssna på avsnitt 5 som handlar om just det. I det här avsnittet berättar Lisa Malmberg, Anita Segring och Mona Karila, som alla är med i arbetsgruppen för noden, om vad noden är för något, vad de gör och varför noden finns. De efterlyser också en kommunanställd person som skulle vilja vara med i arbetsgruppen.
>Nod för tjänstedesign >Samverkanswebben >grundkurs i tjänstedesign

Avsnitt 20, Träning för alla - lär dig falla

I det 20 avsnittet träffar vi Karin Strömqvist Bååthe, Michail Tonkonogi och Marina Arkkukangas som berättar om träning som även involverar fallteknik. Bland annat får vi lära oss varför träning att falla inte bara minskar skador vid fall, utan även gör att vi faller mindre ofta.

>www.judo.se, >afa försäkringar, >Appen OTAGO classic

Avsnitt 19, Korttidsboende för barn och unga - lika för alla

I det 19 avsnittet av FoU-podden. Gäster är Beatrice Olsson Duse, specialistsjuksköterska och projektledare vid barn och ungdomskliniken i Eskilstuna, och Ann-Christin Jansson, biträdande områdeschef inom funktionshinderområdet på vård och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna. De berättar om vad korttids innebär, vilka barn och unga som vistas där och hur det går till. De berättar också om sitt samverkansprojekt inom området.

>IVO -Nästan som hemma, >FUB, >RBU, >Autism- och aspergerförbundet

Avsnitt 18, Individbaserad systematisk uppföljning

I det 18 avsnittet av FoU-podden träffar vi Anita Segring och Lina Larsson. De berättar om vad individbaserad systematisk uppföljning är, hur det går till och vad syftet är. Vi får också höra röster från inspirationsdagen om systematisk uppföljning som tog plats i Katrineholm den 22 maj.

Länkarna som nämns i podden hittar du>här

För att senast 14 juni anmäla intresse att delta i SU-kvinnofrid, klicka här.

Avsnitt 17, Samverkan kring palliativ vård

I det 17 avsnittet av FoU-podden träffar vi Jonas Smedjebäck,Ingela Mindemark och Matilda gränsmark. De berättar bland annat om vad palliativ vård innebär och vem som får det, vad palliativa registret är och vilken varför palliativa rådet finns. De tipsar även om breddutbildningen som kommer att ta plats på 3 orter i Sörmland i höst.

Du hittar alla länkar som nämns på Palliativa rådets sida

Avsnitt 16, IVRIS

Det sextonde avsnittet av FoU-podden handlar om forskningsprojeket IVRIS. Det handlar om samarbete kring välfärdsteknik för äldre. Experter i detta avsnitt är Karl Schultz, Anna Åkerberg och Lucia Crevani.

Webbsidan som ska fungera som en metodologisk och konceptuell vektygslåda hittar du här: co-wt.se/ Mejla gärna synpunkter, frågor och tankar om sidan till lucia.crevani@mdh.se

Avsnitt 15, IBIC - Individens behov i centrum

I det 15 avsnittet av FoU-podden handlar om IBIC. Matilda gränsmark, Marie Wallin och Sofia Carlström berättar bland annat om vad IBIC är, vad FoUiS jobbar med när det gäller IBIC och lite om vad som sker nationellt. De kommer också med tips på var du kan hitta mer information.

>Vägar till ökad delaktighet
>kunskapsguiden.se
>Att stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga
>Spellista på YouTube om IBIC

Avsnitt 14, STARK - Träna nu, håll balansen senare

I det 14 avsnittet av FoU-podden berättar Anna Åkerberg, Mälardalens högskola och FoU i Sörmland, och Mia Folke, Mälardalens högskola, om projektet STARK. Det går ut på att skapa möjligheter och verktyg för att redan i medelåldern testa balans och styrka och förhindra risk för fall senare i livet.

>Läs om den 22/5 och Arena för hälso- och välfärdsteknik
>Läs mer på Vinnova.se
>Balanstestet

Avsnitt 13, Vad innebär Nattfasta?

I det trettonde avsnittet av FoU-podden möter vi Anita Segring, Matilda Gränsmark och Anna Ekholm från FoUiS och Linda Eklund, som är måltidsombud på Frustunagårdens äldreboende i Gnesta. De berättar om vad Nattfasta är, hur man kan jobba för att minska tiden mellan kvällsmålet och frukosten nästa dag och varför det är viktigt.

Du hittar filmen, inmatningsformuläret och snart även rapporten >här

Avsnitt 12, Varför finns FoU i Sörmland?

I det tolfte avsnittet av FoU-podden berättar Carina Forsman Björkman och Marina Arkkukangas om FoU i Sörmland. Varför finns FoUiS? Vad är vårt uppdrag? För vem finns vi? Dessutom får du veta lite information om FoUiS framtid.

Avsnitt 11, DMO - Delaktighetsmodellen

I det elfte avsnittet av FoU-podden träffar vi Eddie och Tobias som är boende på Klarabergsvägens gruppbostad, deras boendestöd Max, Birgitta Petersohn, enhetschef område funktionsnedsatta i Strängäs och Liv Mannberg, som är utvecklingsledare på FoUiS. Liv berättar om DMO och vår kommande utbildning för vägledare i DMO och de andra berättar om sina erfarenheter av DMO-slingor. Läs mer om DMO och vägledarutbildningen >här.

Avsnitt 10, Nod för välfärdsteknik och digitalisering

I det tionde avsnittet av FoU-podden berättar Karl Schultz och Anna Åkerberg om den nystartade noden för välfärdsteknik och digitalisering. Tanken är att underlätta arbetet med detta i kommuner och region. De vill även gärna ha synpunkter från både personal inom kommuner och region och från brukare och anhöriga. Du hittar mer information om noden och kontaktuppgifter >här

 

Våra deltagare i podden 2019

Avsnitt 32: Camilla och Elisabeth

Avsnitt 31: Roland och Marina

Avsnitt 30, Petronella, Elisabeth, Anna, Karin

Avsnitt 29, Monica och Camilla

Avsnitt 28: Karl, Anna och Joakim

Avsnitt 27: Carolina, Krister och Elisabeth

Avsnitt 26: Marie, Anna och Nicklas

Avsnitt 25: Kalle, Stig-Håkan, Björn och Christine

Avsnitt 23 och 24: Lina, Ing-Marie, Elisabeth, Daniel, Therese

Avsnitt 22, Liv och Lina

Avsnitt 21, Anita och Lisa

Avsnitt 20, MIchail, Marina och Karin

Avsnitt 19, Ann-christin och Beatrice

Avsnitt 18, Anita och Lina

Avsnitt 17, Matilda, Ingela och Jonas

Avsnitt 16, Karl, Lucia och Anna

Avsnitt 15, Matilda, Marie och Sofia

Avsnitt 14, Anna och Mia

Avsnitt 13, Anita, Matilda, Anna och Linda

Avsnitt 12, Marina och Carina

Avsnitt 11, Tobias, Max, Eddie, Liv och Birgitta

Avsnitt 10, Karl och Anna