FOU Logotyp

Invånaren och framtidens vård och omsorg

I utvecklingen av den nära vården betonas vikten av att vi skapar framtidens vård och omsorg tillsammans. Med ”vi” avses organisationerna i form av huvudmännen tillsammans med medarbetare men inte minst med våra invånare. Men hur får vi tillgång till invånarnas behov och erfarenheter?

En kvinna står i en ring med sittande människor, från Adobe Stock

Invånaren en viktig del i den nära vården

Det behövs dels kunskap och förståelse för invånarnas behov och erfarenheter, men invånarna är också en viktigt resurs i framtidens vård. De behöver få ännu mer förutsättningar för att själva kunna bedriva egenvård och ta hand om sin hälsa. Utan detta kommer inte framtidens hälso-och sjukvård och omsorg att fungera.  

Näsåker samskapar

En förutsättning för att kunna göra detta tillsammans är att hitta former för möten och dialog. SKR har tagit fram skriften Näsåker samskapar med exempel på hur detta kan göras. Den utgår från arbeten som gjorts med att utveckla och testa nya former för medborgardialog som har skett i Region Västernorrland och Sollefteå kommun.

Råd och rekommendationer från Näsåker samskapar

I Näsåker, som är ett mindre samhälle, valde man att bjuda in alla invånare till en festligt dag kring hälso- och sjukvård med en uttalad önskad om att få lyssna in invånarna. De invånare som var intresserade fick också skriva upp sig för att vara med på dialogmöten. I skriften Nälsåker samskapar (skr.se) finns ett antal insikter om hur man kan arbeta med praktiken kring medborgardialog. Det finns också ett kapitel med råd och rekommendationer om att planera, genomföra och få resultat ifrån medborgardialoger. Exempelvis rekommenderar de att bygga en stabil grund från början, att ta tid att skapa relationer till viktiga aktörer, att göra det tryggt att delta, samt att skapa beredskap för att ta hand om resultaten från dialogen.

Förhoppningsvis kan skriften inspirera till vidare utveckling av arbetet här i Sörmland.

Tillsammans skapar vi Nära vård i Sörmland!