FOU Logotyp

Stöd och inspiration - för dig som arbetar med välfärdsteknik och ehälsa i Sörmland!

För dig som jobbar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst finns nu både det nationella kunskapsstödet för e-hälsa på ehälsomyndigheten och SKR:s Kompetenscenter Välfärdsteknik. På dessa sidor kan du hitta allt från information om vad välfärdsteknik är till stöd, vägledning och inspiration.

Ung kvinna tar blodtryck i samtal med läkare på laptop, från Adobe Stock

Kunskapsstödet för e-hälsa

Kunsksapsstödet är en söktjänst på ehälsomyndighetens hemsida som tillhandahåller aktuella kunskapsstöd inom e-hälsoområdet.

I söktjänsten kan du som jobbar med att främja verksamhetsutveckling med hjälp av digitala lösningar, hämta inspiration och stöd från olika former av kunskapsstöd, exempelvis i form av vägledningar, webbsidor och filmer. Du kan göra sökningar på olika kategorier, utgivare eller med valfria sökord.

Kunskapsstödet är nationellt framtaget i samverkan mellan olika nationella myndigheter och organisationer.

Länk till: www.ehalsomyndigheten.se/kunskapsstod

Kompetenscenter Välfärdsteknik

SKR:s Kompetenscenter Välfärdsteknik har samlat matnyttig information och stöd inom välfärsteknik på sin webbsida. Där kan du, förutom information om vad välfärdsteknik är, även hitta stöd och vägledning i olika steg i arbetet för att lyckas med välfärdsteknik, samt specifik information och exempel på olika former av välfärdsteknik.

Kommuner kan även höra av sig till kompetenscenter välfärdsteknik för att få specifikt stöd i samband med verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering, i äldreomsorgen.

Länk till: Välfärdsteknik | SKR