FOU Logotyp

Doktorand Nära vård

Hösten 2022 kommer en doktorand att följa omställningen till en Nära vård i Sörmland. Projektet kommer att pågå under 4 år.

Huvudsyftet med doktorandprojektet är att utifrån ett praktiknära forskningsperspektiv studera omställningen till en personcentrerad nära vård och omsorg i Sörmlands län.

Frågeställningar är:

  1. Hur har behovsinventering och utveckling av målbilden gått till?
  2. Vilka är framgångsfaktorer, risker och hinder i implementering av målbilden?
  3. Vilka förbättringsbehov finns och hur kan de tillgodoses i förhållande till implementering av målbilden?
  4. Hur ser möjligheter och hinder för verksamhetsintegrering av målbilden ut?

Sammantaget kommer forskningen att bidra till kunskap om hur omställningen till en Nära vård i Sörmland har fungerat och ge värdefulla lärdomar inför det framtida utvecklingsarbetet.

PROJEKTDETALJER

Projekttyp: Forskningsprojekt 

Projektperiod: 2022 - 2027

Kontaktperson:

Marina Arkkukangas
marina.arkkukangas@fou.sormland.se
Tel 016 - 541 40 31