FOU Logotyp

Film från Kompetenscenter Välfärdsteknik

Kompetenscenter Välfärdsteknik har nu publicerat en film på sin hemsida, som handlar om hur välfärdsteknik kan bidra till ökad trygghet och självständighet.   

I filmen, som heter "Blir äldreomsorgen omänskligare med digital teknik?", ges exempel på hur äldre och personer med funktionsnedsättning tryggt kan bo kvar hemma med god hälsa samt vara delaktiga i samhället. Filmen är tänkt att användas både för möten med enskilda men även i möten med organisationer samt på tex arbetsplatsträffar och konferenser. Filmen bygger på intervjuer med personer från de tio modellkommunerna, där dessa gestaltas av talande välfärdsteknik. 

Filmen hittar du här: Så kan välfärdsteknik bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen - SKR Play (screen9.tv)

eller på SKRs hemsida: Kompetenscenter välfärdsteknik | SKR