FOU Logotyp

Debatt: Vad tycker befolkningen om hälsofrämjande teknik?

Forskare vid Mälardalens högskola har tillsammans med Novus genomfört en studie där man kartlagt befolkningens syn och användning av hälsofrämjande teknik. 

Resultaten visar att det inte finns något utbrett teknikmotstånd. För huvuddelen av de tillfrågade är hälsofrämjande teknik ett viktigt verktyg för att övervaka och främja den egna hälsa, och ca hälften av dem använder någon form av hälsoteknisk produkt redan idag. Det teknikmotstånd som man tidigare upplevde fanns, tillhör en minoritet. Resultaten visar även att de äldre är mer positiva än de yngre, och att kvinnor är mer teknikvänliga jämfört med män. 

Läs hela debattartikeln från Ekuriren här: Det finns inget utbrett teknikmotstånd – Ekuriren

Läs hela debattartikeln från VLT här: Debatt: Vad tycker vi om hälsofrämjande teknik egentligen? (vlt.se)