FOU Logotyp

Webbplatsen Digitalhjälpen - ett verktyg för äldre

Post- och telestyrelsen (PTS) har lanserat Digitalhjälpen, vilken är en webbplats som ska hjälpa äldre att förstå och använda digitala tjänster och verktyg. 

Med Digitalhjälpen vill vi ge stöd för en lättare vardag för våra äldre, säger Dan Sjöblom, generaldirektör på Post- och telestyrelsen.

Pga den rådande pandemin med ökad isolering för äldre som följd, gav regeringen uppdraget i mars 2020 till PTS, att genomföra insatser som minskar social isolering för äldre men även att öka de äldres digitala delaktighet och användning av digitala tjänster. Därmed lanserades Digitalhjälpen, där information, guider, instruktionsfilmer och olika tips finns om digitala tjänster och insatser. 

För att läsa mer om Digitalhjälpen: Digitalhjälpen | PTS

Digitalhjälpen ska bidra till att bryta äldres isolering - Digital Vård & Omsorg (digitalvardochomsorg.se)