FOU Logotyp

Nyhetsbrev 11: Kompetenscenter Välfärdsteknik

Nyligen publicerade Kompetenscenter Välfärdsteknik sitt 11e nyhetsbrev

I detta brev görs en summering av stöd och events som har erbjudits kommunerna för att utveckla omsorgen om äldre med hjälp av digitala lösningar. Nyhetsbrevet omfattar även information om vägledningen som SKR har tagit  fram som berör de juridiska aspekterna för digital tillsyn av omsorg av äldre. Vägledningen finns på SKRs hemsida: Juridik digital tillsyn | SKR 

SKR har även sammanställt erfarenheter om införande av digitala lås i ordinärt boende, vilket kan vara hjälpsamt för kommuner som planerar att införa digitala lås, läs mer på följande länk Digitala lås | SKR

I vanlig ordning kan man även läsa om nyheter och vad som hänt ute i modellkommunerna, tex om filmen från visningsmiljön Stödet i Eskilstuna, om en webbapp som samlar volontäruppdrag, och även få tips om aktuella evenemang inom området. 

För att läsa hela nyhetsbrevet: Nr 11: Juridisk vägledning för digital tillsyn och nytt poddavsnitt om AI. (editnews.com)

För att prenumerera på nyhetsbrevet: Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik | SKR

SKRs podd om välfärdsteknik: Podden om välfärdsteknik | SKR