FOU Logotyp

Nordens Välfärdscenter: Projektet "Vård och omsorg på distans"

Bengt Andersson, projektledare vid Nordens Välfärdscenter, säger att "det finns bara fördelar med digitala lösningar inom välfärden". 

Det nordiska projektet "Vård och omsorg på distans" (VOPD), har haft som uppdrag att både kartlägga men även sprida kunskap om fungerande distanslösningar och att presentera verktyg för digitala välfärdslösningar. Projektet VOPD går nu i mål i sin första etapp, och den 25 mars kommer ministrar från de nordiska länderna att delta på VOPDs slutkonferens. För Sveriges del deltar Socialminister Lena Hallengren. Sven Andreasson vill förmedla till ministrarna att "lösningen på problemen redan finns, det är bara att kavla upp ärmarna och börja göra". 

Läs mer om projektet VOPD på Nordens Välfärdscenters hemsida: ”Enbart fördelar med digitala lösningar inom välfärden” | NVC (nordicwelfare.org)

Vård och omsorg på distans | NVC (nordicwelfare.org)