FOU Logotyp

Digitaliseringsarbete i Strängnäs kommun

"Vi kommer aldrig komma i mål - om vi inte slutar göra på det gamla sättet, och börjar jobba på nytt sätt", säger Johanna Bandmann, verksamhetsutvecklare med fokus på digitalisering, Socialkontoret Strängnäs kommun. 

Johanna arbetar sen ungefär ett år tillbaka med fokus på digitalisering i Strängnäs kommun. I Strängnäs har man utvecklat en 5-årsplan, och jobbar nu mer strategiskt med fasta beslutsvägar och man har byggt upp en drift- och förvaltningsorganisation. "Då det inte kommer att finnas personal att anställa så måste man möta framtidens behov", säger Johanna. Hon menar att möjligheterna med digitalisering i Strängnäs är att man har förstått vad man måste göra, att ta steg för att uppnå målen, och även att det är viktigt att göra uppföljning. Utmaningen är att få alla att gå åt samma håll - samtidigt, att tekniken kommer att kosta och att man måste göra långsiktiga investeringar. Johanna, som även är en av representanterna i arbetsgruppen för att arbeta fram en länsgemensam digitaliseringsstrategi för socialtjänst och angränsande hälso- sjukvård, menar att man måste hitta nya vägar till samverkan och dra nytta av varandra. I Strängnäs har man investerat i en del välfärdstekniska produkter, men Johanna menar att man måste jobba mer med att förändra arbetssätten och att förändring tar tid. Strängnäs har även satsat på en ettårig utbildning inom välfärdsteknik för ett antal undersköterskor, vilka sen kommer ha liknande roll som digitaliseringsombud på sin arbetsplats. I sitt arbete med digitalisering menar Johanna att man måste planera för längre perspektiv, och att man måste förändra arbetet efter behoven och hitta nya strukturer för att bemöta behoven. 

För att läsa mer om digitalisering i Strängnäs kommun: Kommunen inför flera digitala lösningar inom vård och omsorg - Strängnäs kommun (strangnas.se)