FOU Logotyp

Globala riktlinjer för fallprevention

Fallprevention — en kostnadseffektiv åtgärd? Så heter en rapport som Socialstyrelsen släppte före sommaren. (>Socialstyrelsen.se (pdf) Enligt rapporten faller varje år cirka 100 000 personer (65 år och äldre) i Sverige så illa att de behöver besöka sjukvården. Cirka 2 000 äldre avlider varje år till följd av fallolycka. År 2020 kostade fallolyckor bland äldre 16,8 miljarder kronor, varav 11,3 miljarder var direkta kostnader för regioner och kommuner.

Nu har ett globalt omtag genomförts och riktlinjer tagits fram. De globala riktlinjerna lanserades den 30 september i år och togs fram av World Falls Task Force. I arbetet med riktlinjerna deltog 96 experter från 39 länder.  De framtagna riktlinjerna ger en tydlighet i vad, hur och för vem olika fallpreventiva åtgärder kan riktas, oavsett var man befinner sig i livet, baserat på den senaste kunskapen. Sammantaget finns tydliga incitament för att arbeta med fallprevention, i en gedigen kunskap som tagits fram de senaste 40 åren inom fallpreventionsforskningen (>Academic.oup.com)