FOU Logotyp

Målbild - Nära vård i Sörmland

Region Sörmland och Sörmlands kommuner har, genom att anta en gemensam målbild för Nära vård i Sörmland, beslutat om framtida inriktning för vården och omsorgen som sträcker sig fram till 2035.

Målbilden är diskuterad och kommunicerad på bred front, från enskild invånare till tjänstemän, verksamhetsföreträdare, intresseorganisationer och politiker och kan ses som en långsiktig plan för vad kommunerna och regionen gemensamt vill uppnå.

Varför inriktning på Nära vård?

Nationella utredningar visar att omställningar behöver göras inom flera områden om vi ska klara den framtida vården och omsorgen. Befolkningens behov, beteenden och förväntningar förändras. Allt fler personer lever med en eller flera kroniska sjukdomar, samtidigt som den demografiska utvecklingen innebär att vi blir allt färre i arbetsför ålder i relation till den åldrande befolkningen med stora vård- och omsorgsbehov.  

För att klara utmaningarna behöver vården och omsorgen ändra fokus och utgå från den enskilde individens behov och ta tillvara den enskildes kunskap och förmåga. För medarbetare inom vård och omsorg innebär det att arbeta förebyggande, att samverka med andra vård och omsorgsaktörer och att se sig själv och sin egen del av vårdkedjan som del av ett vidare sammanhang.

Så, vad innebär omställningen för sörmlänningen och varför behövs en målbild?

Vad innebär Nära vård för sörmlänningen?

Målet 2035 är att den nära hälso- och sjukvården och omsorgen utförs tillsammans med den enskilde individen, genom delaktighet och med individens fokus. Det kan innebära att det är lätt att komma i kontakt med varandra på flera sätt, att individen får stöd med samordning av sin vård och omsorg och att vården och omsorgen ges på nya sätt och på nya platser.  

Målet är också att vården och omsorgen är nära genom tillgänglighet och kontinuitet. Det kan till exempel innebära att insatserna är anpassningsbara, lättillgängliga och flexibla.

>Läs mer om Nära vård

Poddavsnitt om Nära vård

Tre månader efter att utvecklingsarbetet Nära vård i Sörmland startat, för cirka ett år sedan publicerade vi ett poddavsnitt (nr 61) om arbetet. Lyssna gärna på det igen. I våras genomfördes en välfärdsteknikmässa i Eskilstuna. Ett stort fokus låg på Nära vård. Vi intervjuade utställare och föreläsare på plats om deras arbete och hur det knyter an till nära vård, även det avsnittet hittar du här.

I oktober kommer vi att publicera ett nytt avsnitt om vad som har hänt hittills, målformuleringen och fokusområden.