FOU Logotyp

Projekt med Digitaliseringsombud inom område funktionshinder

"En förutsättning för att lyckas med införande av välfärdsteknik är att ha nyckelpersoner i verksamheten", säger Sofia Karlsson och Mattias Kjellkvist, Eskilstuna kommun. 

I fredags hade vi möte med Sofia Karlsson (verksamhetsutvecklare, område funktionshinder) och Mattias Kjellkvist (utvecklare, Stödenheten) för att få höra om deras satsning med Digitaliseringsombud. De berättade att samtliga verksamheter inom funktionshinderområdet nu kommer att testa detta koncept med ombud under år 2022, och att ett 50-tal ombud redan är rekryterade. Digitaliseringsombuden har alla genomgått digital utbildning via Digga Halland (Digga Hallands webbutbildning - Högskolan i Halmstad (hh.se)), de har haft kickoff, har utvecklat en plattform för utbyte och kommer att ha regelbundna träffar och informationsmöten med ombuden. Målet med projektet är att öka den digitala kompetensen, driva omställning, bidra till gemensamt lärande samt att aktivt signalera behov från brukarna.  Projektet kommer sen att utvärderas, och i denna utvärdering kommer bland annat kartläggningen som FoUiS genomförde på uppdrag från Eskilstuna kommun under år 2020, utgöra baslinje (Utvärderingsrapport 2021:1. Medarbetares kunskaper, uppfattningar och åsikter om välfärdsteknik -Enkätundersökning genomförd inom funktionshinderområdet i Eskilstuna kommun,utvrde-1.pdf (sormland.se) ). "Man behöver helt enkelt göra saker på nya sätt", säger Sofia och  Mattias.