FOU Logotyp

Vill din kommun satsa på att utveckla välfärdstekniken inom äldreomsorgen? Nu har ni möjlighet att ansöka om stimulansmedel!

En uppmaning till Sörmlands kommuner som särskilt vill satsa på att utveckla välfärdsteknik och digitala arbetssätt inom äldreomsorgen – ansök om stimulansmedel hos Kammarkollegiet. Enligt SKR har fortfarande cirka 40 av landets kommuner inte ansökt i år.

Äldre dam sitter i en fåtölj hemma och tar pulsen, medan hon tittar på en läsplatta/iPad.

Shadan Ghafouri, som var projektledare för Eskilstunas modellkommunsåtagande i SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik, menar att “det här ekonomiska stödet är något som alla av Sörmlands kommuner borde ta vara på med tanke på den framtid som väntar. Stimulansmedlen gör det möjligt för kommuner att fortsätta verksamhetsutveckla med hjälp av nya arbetssätt och digitaliseringens möjligheter. Detta är också är en viktig del i omställningen till proaktiv och nära vård.” 

Enligt SKR:s senaste nyhetsbrev om välfärdsteknik (Nr 22: Digital delaktighet viktigt för alla; Podd medPalle Lundberg, vd på SKR, om att lyckas med välfärdsteknik. (editnews.com)) kan medlen exempelvis användas till utvecklingsarbete, att investera i välfärdsteknik och digitala tjänster, eller att exempelvis satsa på implementering av teknik eller teknisk support.  

Shadan Ghafouri menar också att “det är lätt att tro att medlen bara kan användas till teknikinköp, men det går att använda till så mycket mer till exempel automation av processer, förändringsarbete, kompetens- och utbildningsinsatser samt resurser.” Om du vill få mer inspiration om detta och se exempel på vad medlen har använts till tidigare år, läs mer i Socialstyrelsens rapport: E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2022 (socialstyrelsen.se) (PDF: sid 73-74).  

Sista dag att rekvirera medel för i år är den 1 december. Har du frågor om stimulansmedlen eller vill veta mer, läs mer på:  

Rekvirera statsbidrag som Regeringskansliet beslutat - Kammarkollegiet 

Redovisa och återbetala statsbidrag som Regeringskansliet beslutat - Kammarkollegiet 

2021-12-22 Beslut S2021-08228 ÖK Äldreomsorg Kommuner.pdf (kammarkollegiet.se) 

Utbetalning av medel för ök mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner gällande äldreomsorg 2021_S2021- 00828.pdf (kammarkollegiet.se)