FOU Logotyp

Just nu är mycket på gång inom området äldre

Vi har sammanfattat tre nyheter inom området äldre. Läs om seniorhälsovårdsprogram i Västmanland, den nya regeringen och statsbidrag inom äldreomsorgen, samt om Äldreråd i Norden.

En äldre man och en äldre kvinna sitter i trädgården framför en dator. Bild från Adobe Stock

Seniorhälsovårdsprogram i Västmanland

Från Dagens medicin 221207

Västmanland vill bli första regionen i Sverige som inför ett seniorhälsovårdsprogram för att stärka vården för äldre. Programmet ska utformas under nästa år tillsammans med vårdcentralerna och hämtar inspiration från barnhälsovårdsprogrammet. Ambitionen är att det första vårdsteget ska se likadant ut för alla vårdtagare, samt att stärka den medicinska kvaliteten inom äldrevården och att arbeta mer strukturerat. Läs mer i Dagens medicin

Svårt att hitta personal inom äldreomsorgen

Från Dagens medicin 221207

Den tidigare regeringen introducerade det så kallade äldreomsorgslyftet med syftet att ge personal möjligheten att utbilda sig på arbetstid. Den nya regeringen vill rensa upp bland riktade statsbidrag och fortsätter inte den satsningen efter 2023. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) betonar att den stora svårigheten inom äldreomsorgen är att hitta personal. Läs mer i Dagens medicin

Äldre vuxna i Norden påverkar genom äldreråd

Från Nordens Välfärdscentrum 221128

Äldreråden i de nordiska länderna försöker påverka aktuella samhällsfrågor för att äldre vuxna ska ha det så bra som möjligt. Råden jobbar på kommunal eller regional nivå och i en del länder även i olika typer av kommittéer eller äldreombud på nationell nivå. Målsättningen är att påverka beslutsfattandet i samhället och större inflytande för de äldre vuxna i alla nordiska länder. Läs mer på Nordicwelfare.org