FOU Logotyp

Anna Åkerberg

Anna arbetar främst i olika forsknings- och utvärderingsuppdrag. Många av Annas uppdrag är inom området välfärdsteknik och digitalisering, tex Digitaliseringsstrategi och Egenmonitorering. Hon är även verksam inom Brukarinflytande i Sörmland, EVIKOMP2.0 och RAR-utvärderingar.

Om Anna

Anna har jobbat som forskningsledare vid FoU i Sörmland sedan oktober 2018, under 2019–2021 med Noden för Välfärdsteknik och Digitalisering (NVD). Syftet med NVD var att bidra till ökad samverkan kring välfärdsteknik och digitalisering i Sörmland. Anna bidrog främst med vetenskaplig kompetens, omvärldsbevakning och att genomföra kartläggningar.

Anna är folkhälsovetare och har disputerat inom vårdvetenskap. Hon har forskat om hälsoteknik vid Mälardalens högskola. Avhandlingsarbetet handlade om hur man med hjälp av teknik kan uppmuntra fysiskt inaktiva personer att bli mer fysiskt aktiva. Forskningen bidrog till utvecklandet av en beteendeförändringsapplikation till smartphone. Anna har även erfarenhet av forskning med användarperspektiv, fallprevention för medelålders personer, ehälsosystem som komplement i behandling för missbrukare och träningsstöd för typ 2 diabetiker.  

Publikationer

Anna har runt 20 vetenskapliga publikationer och har skrivit ett bokkapitel (om stegräknarappar) i en faktabok.

‪Anna Åkerberg - ‪Google Scholar

Anna Åkerberg

Forskningsledare

E-post: anna.akerberg@fou.sormland.se
Tel: 073-950 82 92