FOU Logotyp

Marina Arkkukangas

Marina är chef på FoU i Sörmland sedan 2019. Hon har även forskningstid på 20 procent, som beviljats av Centrum för klinisk forskning i Region Sörmland. Marina är också styrelsemedlem i FoU Välfärd 2021–2022.

Om Marina

Marina har jobbat på FoU i Sörmland sedan 2017. Före chefsuppdraget var hon forskningsledare inom ämnet hälsofrämjande och förebyggande arbete med fokus på åldrande. Hon är intresserad av hur fysisk aktivitet och träning samt hur beteendeförändring kan stödjas och främjas.

Marinas grundutbildning är legitimerad Sjukgymnast. Hon disputerade inom vårdvetenskap på Mälardalens universitet och är filosofie doktor sedan 2017. Marina är affilierad till Högskolan Dalarna och Mälardalens universitet. Hennes senaste större forskningsprojekt är fallförebyggande träning ”Judo4Balance”, distansmonitorering i hemmet hos multisjuka äldre och det senaste projektet som handlar om omställningen till en god och nära vård i Sörmland.

Marina har över 20 vetenskapliga publikationer och har även gett ut en bok om fallprevention på Studentlitteratur 2021.

Marina Arkkukangas

FoU-chef

E-post: marina.arkkukangas@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 31