FOU Logotyp

Sanna Tiikkaja

Sanna är forskningsledare vid FoU i Sörmland sedan januari 2023. Hon arbetar bland annat  med processer kring evidensbaserade insatser inom socialtjänsten.

Om Sanna

Sanna är folkhälsovetare och utredningssociolog och har disputerat inom epidemiologi. Hon har forskat om sociala skillnader i hälsa vid Karolinska Institutet. Avhandlingsarbetet handlade om hur sociala skillnader påverkar hjärt-kärlsjukdomar eller psykiska sjukdomar. Sanna är affilierad till Uppsala Universitet och forskar om ungdomars hälsa och livsvillkor.

Publikationer

Ämnesområde: Psykisk ohälsa bland barn som närstående
The Association between Adolescents’ Experiences of Close Relatives Having Severe Health Conditions and Their Own Mental Health—A Population-Based School Study
2023

Adolescents 20233(3), 550-563;https://doi.org/10.3390/adolescents3030039

Adolescents’ Experiences of Close Relatives Having Physical Illness, Mental Illness, Addiction/Gambling Disorders, or Death Are Associated with Poor Mental Health and Non-Suicidal Self-Injury 
2023

Psychiatry Int. 20234(4), 380-393;https://doi.org/10.3390/psychiatryint4040034 

 

Sanna Tiikkaja

Forskningsledare

E-post: sanna.tiikkaja@fou.sormland.se
Mobil: 073-974 38 22