FOU Logotyp

Sanna Tiikkaja

Sanna är forskningsledare vid FoU i Sörmland sedan januari 2023. Hon arbetar bland annat  med processer kring evidensbaserade insatser inom socialtjänsten.

Om Sanna

Sanna är folkhälsovetare och utredningssociolog och har disputerat inom epidemiologi. Hon har forskat om sociala skillnader i hälsa vid Karolinska Institutet. Avhandlingsarbetet handlade om hur sociala skillnader påverkar hjärt-kärlsjukdomar eller psykiska sjukdomar. Sanna är affilierad till Uppsala Universitet och forskar om ungdomars hälsa och livsvillkor.

Sanna Tiikkaja

Forskningsledare

E-post: sanna.tiikkaja@fou.sormland.se
Mobil: 073-974 38 22