FOU Logotyp

Osman Aytar

Osman är forskningsledare och bedriver bland annat följeforskning för projektet Tillsammans för barnens bästa.

Osman Aytar

Följeforskare

E-post: osman.aytar@fou.sormland.se
Mobil: 016-15 36 14