FOU Logotyp

Lina Larsson

Lina är utvecklingsledare inom den nationella satsningen RSS Kvinnofrid och inom individbaserad systematisk uppföljning.

Lina arbetar även i olika forsknings- och utvärderingsuppdrag. Aktuella forskningsuppdrag är Tillsammans för barnens bästa och Samverkan inom barnhälsovården. Hon arbetar även med utvärdering av ESF- och RAR-finansierade projekt och insatser.

Om Lina

Lina har arbetat som utvecklings- och forskningsledare på FoU i Sörmland sedan 2018. Hon har erfarenhet av att verka som ledningsstöd i socialförvaltningen i en mindre sörmländsk kommun. Hon har även forskningserfarenheter från IT-forskningsinstitut och Linköpings universitet. Lina har en fil.dr. i kommunikation.

Lina Larsson

Forskningsledare/Utvecklingsledare

E-post: lina.larsson@fou.sormland.se
Mobil: 076-949 63 64