FOU Logotyp

Martin Geisler

Martin arbetar främst i olika forsknings-, utvärderings-, och kartläggningsuppdrag. Han är ansvarig forskare för forskningsprojekten Karta och kompass - kartläggning och långtidsstudie av barns och ungas hälsa i Sörmland och Betydelsen av job crafting för kompetensutveckling och förbättrad arbetsmiljö inom kommunal vård och omsorgs verksamhet.

Om Martin

Martin har arbetat som forskningsledare på FoU i Sörmland sedan 2020. Han har forskningserfarenheter från Göteborgs universitet, Malmö universitet och Lunds universitet. Martin har även erfarenheter från olika statliga myndigheter som Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen.

Martin har en fil.dr. i psykologi och är affilierad forskare vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Publikationer

‪Martin Geisler - ‪Google Scholar

Martin Geisler (researchgate.net)

Martin Geisler

Forskningsledare

E-post: martin.geisler@fou.sormland.se
Mobil: 073- 950 82 89