FOU Logotyp

Karin Strömqvist Bååthe

Karins är doktorand för Nära vård i Sörmland och antagen till forskarutbildningen på Mälardalens universitet inom området arbetslivskunskap.

Karins fyra delstudier syftar till att bidra till kunskap om hur omställningen till en Nära vård i Sörmland har fungerat och ge värdefulla lärdomar inför fortsatt arbete i Sörmland med nära vård. Övergripande frågeställningar som Karin under hösten har börjat undersöka med både kvalitativa och kvantitativa metoder är.>Läs mer om doktorandprojektet

Om Karin

Publikationer

 

Karin Strömqvist Bååthe

Doktorand Nära vård

E-post: karin.baathe@fou.sormland.se
Mobil: 073- 089 61 62