FOU Logotyp

Rapporter 2016-2019

ÅR 2019

Kartläggning - Hälsoundersökningar av barn och unga
Översiktsrapport 2019:2

SIP i Sörmland - Utvärdering av utvecklingsarbete 2014-2017
Utvärderingsrapport 2019:2

Kartläggning RSS Kvinnofrid - De sörmländska kommunernas arbete mot våld i nära relation 2019
Översiktsrapport 2019:1

Utvärdering av samverkansprojekt - Sörmlands modell av samverkan för ett hälsosamt åldrande
Utvärderingsrapport 2019:1

Nattfasterapport Sörmland 2018 - En kartläggning av nattfastan för äldre vid särskilda boenden och på sjukhusen i Sörmland, från Nutritionsrådet
Nattfasterapport 2018


ÅR 2018

Forskningscirklar - om barns och ungas delaktighet inom socialtjänsten
FoU-rapport 2018:6

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården - Lägesbeskrivning vecka fem till och med åtta samt en jämförelse med 2017-års baslinjemätning
Översiktsrapport 2018:5 Kortversion

SAS - Sörmland Aktiverar Seniorer Digital teknik för att stimulera fysisk aktivitet. Projektrapport 2018:4

Stödsamtal till föräldrar med små barn där en av föräldrarna har beroendeproblematik - Resultatet av en pilotstudie.
FoU-rapport 2018:3

Utskrivning eller hemgång?
Att samverka personcentrerat genom tjänstedesign.
FoU-rapport 2018:2

Jag är av kött och blod - Inventering: behov av insatser för personer över 65 år med psykisk ohälsa Projektrapport 2018:1


ÅR 2017

Utvärdering av länsgemensamt introduktionsprogram - delrapport 2015 - 2017

Rapport 2017:2

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården – Baslinjemätning vecka fem och sex, 2017

Rapport 2017:1


Externa rapporter

Brukarrevision inom lagersbergsgårdens vård- och omsorgsboende(pdf)


År 2016

Utveckling av ett utvärderingsinstrument för att mäta ban och ungas delaktighet vid SIP – Slutrapport: Sammanfattar projektet som pågått januari 2014 – juni 2016. Två delrapporter har tidigare publicerats.

Rapport 2016:3

Behov och förutsättningar för att utvärdera delaktighet vid samordnad planering och upprättande av SIP – samordnad individuell plan – Delrapport 2: Kartläggning av förutsättningar för systematisk uppföljning av delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning

Rapport 2016:2

Informationskanaler mellan brukare och politiker – Diskussionsunderlag, Rapport från pilotstudie

Informationskanaler mellan brukare och politiker

Hälsan i Sörmland

Statistikrapport 2016:1

Barnens rätt till information – Redovisning av vårdpersonalens svar på öppna frågor i projektet ”Barns rätt som närstående i palliativ vård”

Projektrapport 2016:1