FOU Logotyp

200 milj till digitalisering inom äldreomsorgen

Regeringen skjuter till 200 miljoner i stimulansmedel till kommunerna för att stötta digitaliseringen inom äldreomsorgen. 168,7 miljoner av stimulansmedlen kommer att kunna sökas av kommunerna. Stimulansmedlen är en del i satsningen Vision e-hälsa 2025.

Ytterligare 15 miljoner kommer att gå till tio så kallade modellkommuner. Modellkommunerna ska vara kommuner som kommit lite längre i sin digitalisering och deras uppdrag blir att implementera ytterligare digitala lösningar i den egna kommunen för att sprida erfarenheter och kunskaper (att vara det goda exemplet) till övriga landet. Modellkommunerna förväntas också ge stöd till andra kommuner och genom den regionala samverkans- och stödstrukturen. Varje modellkommun får för detta 1,5 miljoner kronor i extra resurstilldelning. Det är SKR som i samråd med Socialdepartementet beslutar om vilka kommuner som kan få bli modellkommun och därmed få ta del av 1,5 miljoner i extra resurstilldelning.

Utöver de generella stimulansmedlen och satsningen på modellkommuner, kommer 16 miljoner att gå till ett nationellt kompetenscenter för SDK (säker digital kommunikation). Kompetenscentret ska drivas av SKR och blir en stödfunktion för kommunerna i frågor som rör SDK. Vi återkommer med mer info på bloggen om stimulansmedlen efter nästa nätverksträff (den 5 mars) med Nätverket för digitalisering inom socialtjänsten.