FOU Logotyp

Professor vid MDH: Ställ krav på evidens vid införande av VFT

Professionalisera införande av välfärdsteknik genom att ställa krav på evidens och kostnadseffektivitet. Det föreslår Sarah Wamala Andersson, nyutnämnd professor i hälso- och välfärdsteknik vid Mälardalens högskola.

I en debattartikel i Dagens Medicin påpekar Sarah Wamala Andersson att det saknas ett nationellt ramverk för vetenskapligt grundad utvärdering och uppföljning och nämner exemplet Vårdexpressen i Skåne som ett exempel på konsekvenserna av det. Hon föreslår därför tre åtgärder för att professionalisera införandet av ny teknik:

1. Inrätta en oberoende nationell hälso- och välfärdsteknikhubb för att säkerställa krav på evidens och kostnadseffektivitet

2. Inrätta en nationell forskningsdatabas för hälso- och välfärdstekniska produkter för att möjliggöra uppföljning

3. Främja kompetensutveckling inom hälso- och välfärdsteknik

Läs mer om förslagen och hela debattartikeln i Dagens Medicin: 
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/25/professionalisera-inforandet-av-ny-halso--och-valfardsteknik/

Fotograf: Johannes Ollson