FOU Logotyp

Ny masterutbildning i hälso- och välfärdsteknik


Till hösten startar landets första masterutbildning inom hälso- och välfärdsteknik. Utbildningen ges av Mälardalens högskola och är tänkt att kunna läsas flexibelt på deltid för att bland andra redan yrkesverksamma.

I den tvååriga tvärvetenskapliga utbildningen ingår studier hälso- och välfärdsteknik ur ett användarperspektiv men även kurser i etik och evidensbaserad praktik samt samverkan och förändringsarbete. Som alla masterutbildningar är den forskarförberedande och innehåller också kurser i kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder.

På NVD och FoUiS ser vi fram emot utbildningsstarten och hoppas på en hel del framtida samverkan som kan komma hela Sörmland till nytta.