FOU Logotyp

Nationellt kompetenscenter och modellkommun Eskilstuna

Eskilstuna är nu igång med arbetet att verka som modellkommun för digitalisering inom äldreomsorgen. Samtidigt har SKR har startat ett kompetenscenter där kommuner kan få hjälp och stöd med digital teknik i äldreomsorgen.

Kompetenscentret är en del av projektet Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering som vi skrivit om tidigare på NVD:s blogg. Via kompetenscentret kan kommuner få stöd med implementeringen av ny digital välfärdsteknik inom äldreomsorgen, bland annat genom de erfarenheter som görs av modellkommunerna i projektet.

De utsedda modellkommunerna är tio till antalet och ska stötta andra kommuner i sin a respektive regioner samt generera nya erfarenheter från införande av digital teknik inom äldreomsorgen. FoU i Sörmland kommer att bistå Eskilstuna med att sprida erfarenheter från projektet till övriga delar av länet.

Det nationella Kompetenscenter Välfärdsteknik består av av samordnare, projektledare, kommunikatör, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling samt representanter för de tio modellkommunerna. Via SKR:s webbplats kan man komma i kontakt med centret för stöd och rådgivning. Givetvis kan man också kontakta oss på NVD vid FoUiS för stöd vid införande av välfärdsteknik och digitalisering!

Mer om modellkommun Eskilstuna: https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre/overenskommelsealdreomsorg/modellkommunerforaldreomsorgensdigitalisering/eskilstunakommun.34059.html

Kontaktformulär för Kompetenscenter Välfärdsteknik:https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre/overenskommelsealdreomsorg/modellkommunerforaldreomsorgensdigitalisering/kontaktakompetenscentervalfardsteknik.34196.html