FOU Logotyp

Testbädd och visningsmiljö - en inspirationsdag på andra sidan Mälaren

Ibland behöver man blicka utanför Sörmland. För en vecka sedan besökte NVD innovationsstödet Mistel och Hjälpmedelscentrum Region Västmanlands visningsmiljö.

Mistel, som säkert är känd för många läsare, är en testbädd där innovatörer och blivande användare av innovationer inom äldreomsorgen möts. Testbädden drivs av Västerås stad och fungerar som ett kompetenscenter dit innovatörer kan vända sig och få hjälp med att prova ut innovationer som riktar sig till äldreomsorgen; såväl välfärdstekniska produkter som tjänster och organisatoriska lösningar. Även om NVD:s och Mistels uppdrag skiljer sig åt, upptäckte vi att det fanns en hel del erfarenheter att dra nytta av från Mistels verksamhet - inte minst när det gäller metoder och processer vid utprovning och testning av välfärdstekniska lösningar.

Hjälpmedelscentrum (HC) i Västerås, som var nästa anhalt, har en imponerande stor utställning och en utprovningsmiljö. Inger Åckander vid HC visade hur de arbetar med den publika miljö som utställningen utgör. En gemensam visningsmiljö är något som vi för tillfället saknar i Sörmland. Förhoppningsvis kommer det att bli ändring på det framöver - det förs samtal om en visningsmiljö för inte enbart förskrivningsbara hjälpmedel utan också välfärdsteknik som inte är förskrivningsbar. NVD är en av tre parter i det arbetet. Vi lovar att återkomma med nyheter kring detta så snart det finns lite mer konkreta planer!