FOU Logotyp

Debatt: Arbete inleds för en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för välfärden

Digitalisering är något positivt som kan frigöra tid till kärnuppgifter i olika verksamheter i välfärden, men det finns en mängd svårigheter i och med digitaliseringen som gör att dess fulla potential inte uppnås. Nu inleds därför förhandlingar mellan regeringen och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) om en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för välfärden. 

Företrädare för Välfärdskommissionen menar att målet för en sådan digital infrastruktur skulle kunna vara:

- gemensam syn på mål, takt, finansiering, ansvar för utveckling och förvaltning samt anslutning till den gemensamma digitala infrastrukturen
- gemensam handlingsplan för att utveckla, införa och prioritera områden i den digitala infrastrukturen

Ökad digitalisering i välfärden har stor potential för att bidra till ökad tillgänglighet, effektivitet, kvalitet och bättre arbetsmiljö. Men för att teknikutvecklingen ska komma till nytta i välfärdens kärnverksamheter är det viktigt att den utgår ifrån verkliga behov. 

Läs hela artikeln på Dagens Samhälle: Välfärdskommissionen: It-krånglet i välfärden ska minska | Dagens Samhälle (dagenssamhalle.se)