FOU Logotyp

Debatt: Ökad kunskap och nya förhållningssätt krävs för att bryta det digitala utanförskapet

Pandemin har gjort att digitala möten och e-tjänster ökar samtidigt som det digitala utanförskapet växer. 

Ordförandena i Afasiförbundet, Svenska Logopedförbundet och Sveriges Arbetsterapeuter menar att det är dags att bryta det digitala utanförskapet, och att detta kan ske genom ökad kunskap och nya förhållningssätt. De menar även att kommuner, regioner, myndigheter och företag bör utveckla enkla digitala tjänster som främjar digital delaktighet för alla i samhället. 

För att läsa hela debattartikeln i Dagens samhälle: ”Det är dags att bryta det digitala utanförskapet” | Dagens Samhälle (dagenssamhalle.se)