FOU Logotyp

Kontinuitet har många fördelar - men hur skapar vi det?

En förutsättning för att bygga relationer och med det även trygghet är kontinuitet. Forskning visar dessutom att kontinuitet har många fördelar, både när det gäller hälsa och kostnader. Men hur skapar vi kontinuitet i vården?

En vårdpersonal interagerar med en äldre kvinna. Bilden är från Adobe stock

I ett tidigare blogginlägg lyftes vikten av att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet. Att vi har goda relationer är viktigt för vår hälsa och att vi har goda relationer med vården och omsorgen är viktigt för att vi ska kunna tillgodogöra oss vård och omsorg på ett bra sätt. En förutsättning för att bygga relationer är kontinuitet.  Forskning visar att god kontinuitet bland annat kan bidra till färre inläggningar och akutbesök på sjukhus, bättre livskvalitet och lägre kostnader för hälso-och sjukvård. (sbu.se)

I Sörmlands målbild för en nära vård står ”Genom kontinuitet och tydlig information skapas trygghet för individen, dennes anhöriga och för medarbetare”. Hur kan vi i en vardag där personalbrist är ett faktum hitta sätt att skapa detta? Det finns inte ett enkelt svar, men det krävs kreativa lösningar och mod. SKR har nyligen publicerat en skrift med flera exempel att inspireras från, det första är dessutom från Sörmland. Kontinuitet och fasta kontakter i nära vård (skr.se)