FOU Logotyp

Vi bryter mönster för att öka vår kreativitet

Den nionde februari genomförde FoU i Sörmland en stor forskardag med temat Nära vård i Sörmland. Under dagen föreläste forskare om sina aktuella arbeten, som i olika grad kan kopplas till just nära vård. Exempelvis berättade de om behandling av äldre med depression, unga med komplexa behov, följeforskning, SIP och implementering. Huvudnumret för dagen var en inspirationsföreläsning med författaren och ekonomiprofessorn Micael Dahlén, som tog upp flera olika forskningsprojekt. Bland annat berättade han om kreativitet och hur viktigt det är för oss människor utmana oss själva, för att komma ur gamla hjulspår.

Kreativitetsboost

Genom att utmana oss själva kan vi få i gång vår kreativitet och börja se och tänka i nya banor. Micael berättade om att han uppmanat sina studenter till att kliva upp ur sängen på olika sätt varje morgon, under en hel termin. Och trots att studenterna först protesterade att ”det kommer aldrig gå”, visade det sig att det visst gick och dessutom ledde till förbättrade studieresultat, och som en bonus även till stolta berättelser om nya sätt att ta sig upp ur sängen på morgonen.

FoUiS testar och utvecklas (?)

Eftersom vår grej är just forskning och utveckling, kände vi att det här måste vi på FoUiS testa på något sätt. Självklart vill vi bli mer kreativa. Så hur skulle vi kunna utmana oss själva på vår arbetsplats för att öka vår kreativitet? Vad skulle vi kunna göra annorlunda eller på ett nytt sätt?

Ett förslag som togs upp på ett veckomöte var att vi skulle välja en ny plats (stol) vid varje veckomöte. Alla uppmanades att varje möte hitta en ny sittplats. Detta ledde till livliga diskussioner, som spann vidare på temat, och så klart ledde till att denna utmaning också skulle gälla i fikarummet. För visst var det så på vår arbetsplats att man gärna valde samma stol vid konferensbordet och ”sin” plats vid fikabordet.

Efter detta råder djungelns lag runt borden och nu återstår bara att vänta in resultaten – det vill säga ökad kreativitet och nytänkande!

PS: Vill du veta mer om forskardagen?

Om du vill veta mer om forskardagen, lyssna på avsnitt 79 av FoU-podden. I det kan du höra intervjuer med Micael Dahlén, Johnny Pellas, Mattias Damberg, Kitty Lassinantti, Anna-Lena Almqvist, Petri Olivius, Karin Stömqvist Bååthe och Ulrika von Thiele Schwarz och även korta klipp från deras föreläsningar. Du hittar FoU-podden där poddar finns och på vår sida för FoU-podden. Följ oss gärna också på Soundcloud!